Kan de mens overleven zonder diversiteit?

Tenminste 40 % van de wereldeconomie is afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen; en dit percentage ligt hoger in de ontwikkelingslanden. Farmaceutische productiviteit, evenals de stabiliteit en productiviteit van agro - ecosystemen, vormen beide voorbeelden van activiteiten in de economische sector, die verband houden met de biodiversiteit. Bovendien zijn gezonde ecosystemen zowel beter bestand tegen rampen, als in staat zich hiervan te herstellen. Biodiversiteit wordt bedreigd, maar kan dit worden tegengegaan door meetmethoden te ontwikkelen op basis van indicatoren van de biodiversiteit, om zo essentiële biodiversiteits variabelen mondiaal op consistente wijze te controleren? Zal, als gevolg van verminderende biodiversiteit door toedoen menselijke activiteiten, ons economische systeem een omslagpunt bereiken?