Kan de enerzijds de bevolkingsontwikkeling en anderzijds de ontwikkeling van de automatisering en robotisering in de komende jaren leiden tot een knellend en problematisch effect op de werkgelegenheid.

Kunnen de effecten en ingrepen om te komen tot een oplossing zodanig robuust worden dat een echtpaar bijvoorbeeld wordt gedwongen tot een maximum aan fte te bezetten. Of kunnen bepaalde groepen in de samenleving verplicht worden om werkloosheid te accepteren. Is er dan überhaupt voldoende werkgelegenheid voor alle ingezetenen?