Kan de behandeling van ziekten beter op het individu worden toegesneden door gebruik te maken van medische afbeeldingstechnieken?

Het behandelen van ziekten is al lang geen “one-size fits all” aangelegenheid meer: er zijn steeds meer mogelijkheden om de behandeling af te stemmen op de individuele patient; we staan aan de vooravond van “personalised medicine”. Om maatwerk in de behandeling te kunnen leveren is het wel noodzakelijk om een goed profiel van de patient op te bouwen alvorens de behandeling kan worden gekozen. Tot nu toe kiest men voor karakterisatie van het genoom, het proteoom en het metaboloom. De vraag is alleen: is dit voldoendeen wat is er nog meer nodig om therapie gericht op de individuele patiënt in te kunnen zetten? Medische en microscopische afbeeldingstechnieken kunnen hierbij een zeer wezenlijke bijdrage leveren: zij kunnen inzicht geven over de plek, ernst en status van de ziekte, op basis waarvan veel gerichter kan worden behandeld. Ook kan met deze technieken een beter inzicht worden gekregen in wat er mis gaat in cellen bij een bepaalde ziekte. Hier valt nog veel winst te behalen, die alleen met nieuw onderzoek kan worden verzilverd.