kan de aarde door winning delfstoffen uit balans raken

Toenemende gevolgen van aardgaswinning in Groningen, aardbevingen. Op groter schaal wereldwijd door boringen op land en zee naar olie/gas. Het winnen van metalen e.d. uit de aarde. Mijn vraag is of dit op langer termijn geen verstoring in de loop van de baan van de aarde kan kan veroorzaken, doordat er in de toekomst grote aardverschuivingen/aardbevingen en vulkaanuitbarstingen zouden kunnen plaatsvinden. Of hebben deze toekomstige gebeurtenissen sowieso geen enkele invloed op het verloop van de baan van de aarde en waarom hebben deze dan geen invloed?? Groet Henriette.