Is wiskunde ontdekt of uitgevonden ?

Wiskunde speelt een cruciale rol in het beschrijven van de wereld om ons heen. Het is verbazingwekkend hoe nauwkeurig alle mogelijke fysische, chemische en biologische processen m.b.v. relatief eenvoudige algoritmes en formules beschreven kunnen worden. Bij velen bestaat de indruk dat dit een verdienste van de mens is, dus dat de wiskunde is uitgevonden. Nadere beschouwing van de natuur leert echter dat al lang voor de mens bestond alle kenmerken van wat wij wiskunde noemen al aanwezig waren. Namelijk in de gedaante van meetkundige reeksen, geometrische figuren etc. Anders gezegd: bestaat de taal van de wiskunde al vanaf het begin der tijden en heeft de mens die taal "alleen" maar ontdekt?