Is wetenschappelijk aangetoond dat God niet bestaat? Is het Darwinisme verenigbaar met het geloof in een bovenmenselijke entiteit?

Mijns inziens kan wetenschappelijk niet aangetoond worden of God wel of niet bestaat. Klopt deze zienswijze? Is het Darwinisme en het geloof in een bovenmenselijke entiteit met elkaar verenigbaar?