Is vit. D suppletie echt noodzakelijk voor ouderen? Ook wanneer ze voldoende buiten komen en zich goed voeden?

Ik heb zeer sterk het gevoel dat de industrie met al haar lobbyiesten zeer goed haar werk doet. Reclame, advertorials, intervieuws in damesbladen enz. enz.