Is verwondering meetbaar?

In mijn filosofisch wereldbeeld staat de verwondering lijnrecht tegenover de rede als noodzakelijke tegenkracht. De verwondering doet ons van de aarde ontstijgen en de rede brengt ons weer terug. Als de rede tracht te grijpen en begrijpen, dan doet de verwondering lossen en verlossen. Als ons verstand meetbaar blijkt, is datgene wat daar tegenover staat dan onmeetbaar? Ofwel is het tegendeel aantoonbaar (en daarmee valt mijn wereldbeeld in duigen) en is de verwondering en mate van wel degelijk meetbaar en dus grijpbaar?