Is teleportatie zoals in Star Trek mogelijk of zal dit ooit mogelijk worden.

het principe van Heisenberg stelt dat je of de snelheid van een elementair deeltje kunt weten of de plaats waar het zich bevindt, daardoor zouden dingen als teleportatie niet mogelijk zijn, mijn vraag is of teleportatie wel mogelijk is ook in het kader van de quantum fysica waarin deeltjes dus entangled kunnen worden en alas je wat aan het ene deeltje doet dat het omgekeerde effect heeft op het andere deeltje.