Is stress op de crèche een probleem? Welke stressniveaus zorgen voor een optimale hersenontwikkeling? En hoe zit dat met de effecten van stress tijdens ziekte of zelfs ziekenhuisopname?

Wat hebben ontwikkeling van hersenen en van gedrag met elkaar te maken? Deze overkoepelende vraagstelling over de jeugdontwikkeling levert een cluster van concrete vragen op voor toekomstig onderzoek. Dit is er een van. De omgeving beïnvloedt, in combinatie met aangeboren eigenschappen, de ontwikkeling van gedrag. De hersenontwikkeling speelt daarbij een cruciale rol. Deze bepaalt uiteindelijk de cognitieve en sociaal-emotionele mogelijkheden. Wat gebeurt er in verschillende ontwikkelingsfasen van het brein, van embryo tot jongvolwassene? Wat is de rol van genen? Welke invloed hebben ouders? En hoe bepaalt dit samenspel uiteindelijk het gedrag? Jeugd en haar ontwikkeling – dit thema verdient een stevige plek op de Nationale wetenschapsagenda. Het onderzoek in Nederland is kwalitatief en kwantitatief van hoog niveau. Het draagt bij aan het analyseren, kanaliseren en oplossen van vraagstukken die kinderen en jongeren, hun omgeving en de samenleving als nijpend ervaren. Ook is het nuttig bij de positieve uitdagingen, die individuen en samenleving zichzelf nu en straks stellen. Bovendien allemaal vraagstukken die economisch en in welzijnsbeleving van groot belang zijn en die – omdat het om de toekomstige generatie gaat – lang impact kunnen hebben. Deze vraag wordt ingediend namens een groep hoogleraren uit diverse disciplines: www.jeugdopdewetenschapsagenda.nl