Is stress een risicofactor voor kanker?

De medische zorg voor patiënten met kanker is sterk verbeterd, maar de zorg voor het psychisch herstel staat nog op een laag pitje.