Is ons heelal mogelijk het inwendige van een zwart gat en is daarbij een soort vorm als de sombreronevel (meeste massa in een ring) mogelijk? Dit zou donkere energie verklaren en voor globale berekeningen van Schwarzschildstraal en Hubbleconstante kloppen

Als we alle massa van het heelal schatten inclusief donkere materie en donkere energie en hierop de berekening van de Schwarzschildstraal loslaten, vinden we voor de waarnemingshorizon een waarde die ongeveer twee keer de waarde heeft van 13,7 lichtjaar. Dit zou betekenen dat het heelal een zwart gat is. De meeste materie moet zich dan aan de buitenkant bevinden en snel rondwentelen. Een vorm als de sombreronevel, waarbij de sterren van deze nevel vervangen worden door melkwegstelsels, wordt dan denkbaar. Donkere energie wordt dan eenvoudig verklaard door de ring van materie aan de buitenkant (eventueel in de vorm van fotonen). Een geon. Deze materie verklaart de versnellende uitdijing. Een uitleg met globale berekening ( ca 1000 woorden ) kan worden toegestuurd