Is ons 'bewustzijn' in feite alleen maar een ijdele waan?

Wij, Homo sapiens, zijn erg trots op het feit dat we een 'bewustzijn' hebben (of zijn). Maar is dit attribuut wel meer dan een hallucinatie - een illusie die wordt teweeggebracht, en in stand gehouden, door het type <i>taal</i> dat we hanteren, een taal die het product is van onze hoogst gebrekkige 'in- en uittuigen'? Zitten we niet aldoor gevangen in een soort hypnotische trance, een 'WoordDroom', die ons het zicht beneemt op wat de totale werkelijkheid (die noem ik 'Panta') wérkelijk is?