Is Nederland een vrijgevig land?

Vaak wordt gezegd dat Nederland een vrijgevig land is. Maar is dat zo? In Nederland wordt sinds 1995 het onderzoek "Geven in Nederland" uitgevoerd. Dat levert macro-economische schattingen van giften van individuen, nalatenschappen, fondsen, bedrijven en goededoelenloterijen aan algemeen nuttige doelen.Ook het geven van tijd (vrijwilligerswerk) maakt er deel van uit. Zo kunnen trends worden opgespoord en kennis vergaard over wie, wat en waarom geeft. Alleen in de V.S. bestaat een soortgelijk onderzoek. In de EU niet. Nederland kan de onderzoekexpertise van "Geven in Nederland" exporteren naar alle EU landen. Dit onderzoek is uniek en zou een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van de studie naar filantropie in Europa. Ook maatschappelijk en commercieel zijn de data, de analyses en trends interessant voor overheden, non-profits, zoals universiteiten en culturele instellingen, voor fondsenwervers, banken en financiële intermediairs. Een internationale studie naar "Geven in Europa" zal bijdragen aan het bevorderen van de "Geefcultuur" in de EU en daarmee sociale cohesie stimuleren. Dit past in de groeiende "civil society" in de EU. Met dit onderzoek kan de vraag "Is Nederland een vrijgevig land?" worden beantwoord.