Is nationaliteit nog een geschikte aanknopingsfactor in het internationaal familierecht?

Speciale aandacht moet worden gegeven aan de uitdagingen veroorzaakt door een toenemende mobiliteit van personen, de interculturele identiteit van vele personen (vaak ook gemanifesteerd door een dubbele nationaliteit), en de ‘strong feelings’ van Staten over familierechtelijke aangelegenheden. Beantwoording van de onderzoeksvraag vergt diepgaand vergelijkend onderzoek. Dit onderzoek beoogt problemen en oplossingen binnen Europa en de MENA-landen in kaart te brengen, best practices te identificeren van Europese standaards te heroverwegen teneinde in een antwoord te voorzien op actuele uitdagingen. Prof. Dr. Gerard-René de Groot en Dr. Susan Rutten, Maastricht University