Is muziek, en welke soorten, goed voor de maatschappij, op korte en lange termijn?

Van muziek kunnen mensen blij of ontroerd worden op korte termijn en dat kan als positief worden ervaren, maar wat zijn de gevolgen op langere termijn? Zo is het wonderlijk te zien dat in Duitsland voor de oorlogen er veel componisten waren en er veel naar muziek werd geluisterd en dat er daardoor of ondanks dat een Nazi partij ontstond waarvan de leider naar muziek van bijvoorbeeld Wagner luisterde, wat hem en vele anderen misschien inspireerde tot daden die we nu als afschuwelijk ervaren.