Is mogelijk om het gewonnen gas te vervangen door zeewater en wat is dan het effect van inspuiting van zeewater op de lange termijn?

Door aardgaswinning daalt de bodem, ideeën om het gewonnen gas te vervangen door CO2 stuiten op verzet van de bevolking. Als leek denk ik al een tijd dat in plaats van CO2 gebruik gemaakt zou kunnen worden van zeewater. Ik weet alleen niet of dit schade zal opleveren voor de onderliggende aardlagen en of de bodemdruk hierdoor voldoende hersteld kan worden. Als inspuiting met zeewater wel mogelijk en onschadelijk is kan dit dan op lange termijn ook zorgen voor ontzilting van het water waardoor er op lange termijn een drinkwater voorraad ontstaat.