Is langer leven ook langer gezond leven?

Opeenvolgende generaties van ouderen zijn in steeds betere omstandigheden opgegroeid; betekent dat ook dat zij langer gezond blijven tijdens het ouder worden? Welke ziekten en beperkingen worden uitgesteld tijdens het ouder worden, welke niet? Wat betekent dit voor de inrichting van het stelsel van zorg en ondersteuning en de voorzieningen die nodig zullen zijn? Wat betekent dit voor de kosten van de zorg en ondersteuning? Deze vragen vereisen langlopend onderzoek dat gegevens verschaft over trends in de afgelopen decennia en dat met dezelfde meetinstrumenten in de nabije toekomst wordt voortgezet.