Is HIV eigenlijk wel de causale oorzaak van AIDS?

HIV is een virus AIDS is een syndroom. Bekend is dat een virus niet de causale oorzaak zijn kan van een syndroom. De beroemde wetenschapper prof. Luc Montagnier die HIV ontdekt heeft stelt dat mensen meerdere keren HIV kunnen krijgen en dat het lichaam dit vanzelf opruimt. Ook zegt hij dat er co-factoren nodig zijn voor het verkrijgen van AIDS. Voorts toont wetenschapper Robert Gallo - die tevens eigenaar is van patenten op Hiv-tests – aan in zijn artikel van mei 1984 in Sience vol 224 (tabel pagina 502) dat bij iets meer dan 48% van de AIDS gevallen HIV gevonden is (Gallo heeft 234 mensen onderzocht waarvan 137 geen AIDS hadden en 97 wel. Bij 47 van de 97 die wel AIDS hadden, werd ook HIV gevonden). Dit onderzoeksresultaat impliceert dat niet is voldaan aan Koch's postulaten waardoor HIV niet de oorzaak van AIDS kan zijn. Ook reageren Hiv-tests op aanwezigheid van anti-lichamen wat een gezond immuunsysteem veronderstelt. Dus kan HIV eigenlijk wel de causale (directe) oorzaak zijn van AIDS? Zie voor info: http://www.goedenieuws.nl/vandaag/bewijs-hiv-geen-aids