is het worden van pester of pestslachtoffer genetisch bepaald

Algemeen wordt aangenomen dat pesten of pestslachtoffer worden gevolg is van psychische factoren en met name omgevingsfactoren zoals opvoeding en gezinsproblemen. Toch kunnen 2 kinderen met exact dezelfde omgevingsfactoren uitgroeien tot pester en pestslachtoffer. Kan het dan dus zijn dat deze gevolgen ook een genetische grondslag heeft en daaraan gekoppeld of dat dan beinvloedbaar kan worden.