Is het welbevinden van kinderen met beperking in het regulier onderwijs gelijk aan dat van deze kinderen in het speciaal onderwijs?

Onlangs werd in een studie geconcludeerd dat normaal ontwikkelende kinderen geen 'last' hebben van kinderen met een beperking in hun klas. Ik vraag me af of dat andersom ook het geval is. Bijvoorbeeld bij kinderen met autisme of een taalontwikkelingsstoornis (cluster 2 onderwijs). Door Passend Onderwijs gaat het grootste deel van deze kinderen nu naar het regulier onderwijs.