Is het voor de maatschappij als geheel wel gunstig dat intellectuele eigendomsrechten alsmaar uitdijen?

De afgelopen decennia zijn exclusieve rechten op uitingen van cultuur, informatie, ontwerpen, dataverzamelingen telkens uitgebreid. Wat is het effect van al die incrementele processen in het intellectuele eigendomsrecht op onze maatschappij, waarin toegang tot informatie voor politieke, sociale en economische doelen essentieel is?