Is het universum een grote quantum computer?

De grote theorieën uit de natuurkunde, quantum mechanica en de theorie over de zwaartekracht, zijn niet met elkaar verenigbaar. De eerste is van groot belang bij het begrijpen van de wereld van het kleine – atomen en elektronen; de tweede bij de wereld van het mega grote – planeten en sterrenstelsels. Wetenschappers beginnen de natuur te beschrijven vanuit het perspectief van de informatieverwerking. In plaats van te denken in termen van interactie tussen twee deeltjes, denkt men eraan hoe deze deeltjes met elkaar informatie uitwisselen in een communicatie protocol. De handvaten om zulke protocollen te beschrijven worden gegeven door de quantuminformatie theorie. Deze wordt nu gebruikt wordt om niet alleen de kleinst mogelijke nano-machines te begrijpen, maar ook zwarte gaten. Het bouwen van een quantum computer zou licht kunnen werpen op deze vraag, omdat dit ons toestaat om de natuur te simuleren. Recente resultaten laten zien dat aspecten van de ruimtetijd gemodelleerd kunnen worden als een quantum error-correctie code. Als we met satellieten een quantum netwerk bouwen, kunnen we effecten van zwaartekracht op quantum toestanden waarnemen. Dit stelt ons in staat om links te vinden waarmee de wereld van het grote en het kleine in een theorie bijeengebracht kan worden.