Is het technisch en economisch haalbaar om op grote schaal brandstof uit CO2 te produceren?

Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt CO2 vrij. Thans wereldwijd in zo'n mate dat het klimaat erdoor opwarmt met mogelijk grote gevolgen voor mens en natuur. Tot een circulaire economie zou kunnen behoren om de C + O2 > CO2 kringloop te sluiten. Het is mogelijk om via de teelt van planten of algen, met behulp van zonlicht, CO2 om te zetten in O2 en koolwaterstoffen (biobrandstoffen). Maar daarbij ontstaat ook veel 'restmateriaal'. Is er een snellere route mogelijk? Bijvoorbeeld door te proberen 'direct ' - dus zonder tussenkomst van planten of algen' - koolwaterstoffen te produceren uit CO2. Een mogelijkheid lijkt te zijn electrolyse met behulp van met zonnepanelen opgewekte energie. Maar wellicht zijn er andere, technisch betere routes mogelijk. De CO2 neutrale brandstof dient in elk geval qua prijs concurrerend te zijn aan de huidige fossiele brandstoffen.