Is het schadelijk voor kinderen om naar de creche te gaan?

Een deel van de Nederlandse kinderen gaat meerdere dagen per week naar de creche. Echter zijn er ook ouders die hun kinderen niet naar de creche brengen omdat er een idee heerst dat dit niet goed voor kinderen zou zijn. Zijn er waarneembare effecten (negatief maar wellicht ook positief) van crechebezoek op gedrag en ontwikkeling van kinderen? Is het ene kind gevoeliger voor invloeden vanuit de omgeving (zoals een creche omgeving) dan het andere kind? Zijn er kinderen die genetisch gevoeliger zijn?