Is het rendabel om bij de geboorte (of later) een medicijnpaspoort te maken ivm (schadelijke) bijwerking van medicatie? Bijv. trombose tgv anticonceptie, waarbij de afloop fataalkan zijn?

In onze lotgenotengroep trombose , zitten veel jongeren die door zwangerschap of anticonceptie trombose en/of embolieën krijgen. Dit laat vaak diepe sporen na en niet reversibele schade, soms fataal. Als van te voren bekend is dat er bepaalde afwijkingen zijn aan het bloed, genetisch of type/aantal leverenzymen, kan er veel leed worden voorkomen, door preventie en keuze anticonceptie.