Is het nu ook (wetenschappelijk) te bepalen het EINDE van deze wereld , aarde en/of heelal ?

Deze wereld - waarin wij nu leven - heeft ooit 'n AANVANG genomen in het steeds maar verder evolueren tot die uiteindelijke toestand van dit heden , welke wij als zodanig thans beleven . Kan nu maar enigszins ( uit welk opzicht dan ook ) benaderd worden - hetzij geleidelijk hetzij ineens plotsklaps - deze zich maar voortschrijdende ontwikkeling tot een resoluut - en absoluut EINDe komt . . . .