Is het niet verstandig om je als wetenschappelijke autoriteit te richten op een vorm van energie-opwekking die duurzaam en slim is, en die bij huishoudens wordt ingebouwd, onafhankelijk van centraal stroomnet?

Wind en zonne-energie zijn weersafhankelijk, resp. van de mate van wind en zonlicht. Kolen en gaswinning is achterhaald en ernstig vervuilend, resp. luchtvervuilend, ziekte-verwekkend en aardbevingsgevoelig. Atoomenergie heeft ernstig vervuilend afvalproduct en is extreem duur. Klimaatveranderingen staan voor de deur. Alle communicatie-apparatuur is bovendien afhankelijk van stroomtoevoer en is niet bestand tegen stroomuitval (door zonnevlammen, of storing), waardoor men bij calamiteiten niet of nauwelijks in staat is om op de hoogte te zijn van de dreiging(en) en/of redding (immers, geen tv, radio, internet, geen mobiel, beperkte accu). Een energiecentrale bij alle afzonderlijke huishoudens ingebouwd, die niet weersafhankelijk is en bestand tegen zonnevlammen, onafhankelijk van een centraal stroomnet, duurzaam en schoon, biedt een schoon voordelig alternatief op de tekortkomingen van het bestaande netwerk aan energieopwekking en al deze reële en ernstige bedreigingen, ten gunste van individuele verbruikskosten en sociaalmaatschappelijke kosten