Is het niet verstandig dat de wetenschap een permanente oplossing biedt voor stroomuitval, als het bedrijfsleven dit niet doet?

Bij stroomuitval (door storing, of zonnevlammen) is men (óók bij calamiteiten) niet of nauwelijks in staat is om op de hoogte te zijn van (al dan niet cruciaal) nieuws, of dreiging(en) en/of redding. Er is dan immers geen tv, radio, internet, of mobiele telefoon omdat dit voor de meesten door de ether gaat, en men heeft (een) beperkte accu(s). De huidige techniek liet de mens dus (ook letterlijk) in de kou staan, onderwijl ze zekerheid zou dienen te bieden. De 'oude' communicatiekabels voor televisie en vaste telefoon zijn mijns inziens dus essentieel, en zouden verplicht moeten zijn. Er is tevens een vorm van energietoevoer benodigd, die niet aan een centraal stroomnetwerk afhankelijk is. De wetenschap zou deze zekerheid moeten bieden, omdat het bedrijfsleven dit niet (meer) doet