Is het niet hoog tijd om uit de getijden energie te genereren?

Elke dag gaan door bij eb en vloed, miljarden kubieke meters water heen en weer. Geheel gratis en gegarandeerd 4 maal daags komen massa's in beweging! Bij bijvoorbeeld de Stormvloedkering in de Oosterschelde, kan men een indruk krijgen welk een groot potentieel aan energie zich door de schuiven perst. Onbegrijpelijk dat geen generatoren zijn geplaatst op deze doorgangen! Mijn vraag is daarmee niet alleen:" is het niet hoog tijd die energie aan te wenden?" maar tevens: "waarom heeft men daartoe geen initiatief genomen?".