Is het niet beter om al onze ontwikkelingshulp in één land te steken?

Je wordt dan een soort pleegouderland van één ontwikkelingsland. De voordelen zijn dat de onderlinge betrokkenheid groter is en het geld niet " versnipperd " wordt. De gevers zijn meer gemotiveerd. Zij kunnen ook het democratische proces begeleiden. Ze kunnen mensen opleiden en bedrijven begeleiden. Aan de andere kant kunnen onze mensen er stageplekken vinden. Alle vrijwilligers gaan ook doelgericht in dit land werken. En zo zijn er nog wel wat voordelen te bedenken. We zullen er alleen wel voor moeten zorgen dat we niet té bevoogdend worden en de kolonisatie nog eens dunnetjes over gaan doen.