Is het mogelijk schaarse chemische elementen in technologische toepassingen te vervangen door alternatieven op basis van veel-voorkomende elementen?

Er wordt in een grote verscheidenheid van (chemische) toepassingen gebruik gemaakt van de bijzondere eigenschappen van schaarse elementen zoals edelmetalen en zeldzame aardmetalen. Vervanging hiervan door alternatieve elementen die beter beschikbaar zijn (bijv. ijzer, titanium, calcium, aluminium) zou een belangrijke stap betekenen richting een meer 'sustainable society'. Hiervoor is het nodig om te begrijpen op welke manier deze (chemische) eigenschappen te vertalen zijn naar andere, niet-schaarse elementen.