Is het mogelijk om zowel via economische als via juridische weg meer prikkels te organiseren waardoor kosten geïnternaliseerd kunnen worden in producten en diensten?

In de mondiale concurrentieverhoudingen is het voor (veel) bedrijven financieel onverantwoord om kosten niet te externaliseren. Bedrijven met een verhoudingsgewijze lagere kostenstructuur zijn meer interessant voor investeerders en beleggers. Hierdoor ontstaat een race to the bottom wat betreft het afwentelen van kosten voor grondstoffen en productieomstandigheden. Er zijn verschillende initiatieven, zoals True Prices, die erop gericht zijn om producten de reële kosten te laten reflecteren. Is het mogelijk om via economische of juridische weg mogelijk om kosten meer te internaliseren in producten en diensten, zodat kosten niet worden afgewenteld op kwetsbare groepen, het milieu en er geen voorschot wordt genomen op de toekomst? Zijn er methodes te ontwikkelen waarbij er bijvoorbeeld voor producten een minimumprijs wordt afgesproken. Een prijs waaronder het onmogelijk is dat een product alle reële kosten ook echt reflecteert? En welk mechanismen zijn er nodig om vervolgens de opbrengsten ook op een eerlijke wijze in de productieketen te verdelen in plaats van toe te voegen aan de winst van de laatste schakel(s)?