Is het mogelijk om voor BIM systeemonafhankelijke datastructuren/ informatiemodellen te ontwerpen, van waaruit uiteenlopende softwareapplicaties kunnen worden ‘gevoed’ (in plaats van andersom)?

De manier waarop in de bouw wordt gewerkt met Bouwwerk Informatie Modellen (BIM) en de informatiestructuren van die modellen worden sterk bepaald door de mogelijkheden en beperkingen van softwarepakketten, waar onder 3D modelleringspakketten. Omdat softwareapplicaties die door verschillende bouwpartners worden gebruikt, uitgaan van verschillende datastructuren, is data-uitwisseling tussen die applicaties nog steeds problematisch en kunnen nog maar heel weinig (deel-)processen worden geautomatiseerd. Ook de uitwisseling via open standaarden als IFC is beperkt, omdat de database functionaliteit van de pakketten die IFC-modellen exporteren, gewoon beperkt is. Bij voorlopers in de sector groeit de behoefte en noodzaak om de (BIM-)data los te koppelen van de applicaties. Wat zijn daarvoor de meest geëigende technologieën? In hoeverre kan in zo’n nieuwe BIM omgeving gebruik worden gemaakt van Linked (Open) Data Technologie?