Is het mogelijk om vacuümenergie aan het vacuüm te onttrekken op een zodanige wijze dat de energie buiten het vacuüm toeneemt ?

Als het antwoord op deze vraag bevestigend,is opent dat mogelijk een weg naar energie die milieuvriendelijk is omgezet. Als het antwoord op deze vraag negatief is ,is het m.i. mogelijk om te be- grijpen waarom de magnetische monopool van Dirac niet bestaat.