Is het mogelijk om per patiënt de kans op complicaties bij een medische behandeling te voorspellen?

Complicaties bij een medische behandeling zoals een implantaat of (heup)prothese veroorzaken veel leed bij de mensen die het treft, kost zorgverleners veel tijd en kost ons allemaal geld. Als we op basis van fysieke kenmerken van een patient - niet alleen algemene zaken als leeftijd en geslacht maar ook meer specifieke individuele kenmerken zoals bijvoorbeeld de vorm van een orgaan of de aanwezigheid van bepaalde typen imuuncellen - de kans op bepaalde complicaties kunnen bepalen kan dit worden meegenomen in beslissingen en kan er adequaat op worden gereageerd. Uiteindelijk kan dit ons veel besparen.