Is het mogelijk om nulpunts energie op te wekken?

Nikola Tesla zou dit hebben ongezocht. Het onttrekken van energie uit de ruimte om je heen en dit omzetten in elektriciteit dit weer op geslagen kon worden in bijv. een batterij. Het wordt volgens mij gedaan door een klein stroompje door een systeem te sturen wat, in combinatie met een magneet, dan 5-20 keer meer energie zou op wekken. Mogelijk dat dit een mythe is, maar op internet is hier een hele hoop over te vinden, ook de diverse succes verhalen. Dit zou de wereld kunnen revolutioneren, dus naar mijn idee ook zeker het onderzoeken waard.