Is het mogelijk om met licht materie te creëren?

Kan licht of laser-stralen zodanig gevangen worden, of de lichtgolven/deeltjes met elkaar laten interfereren, dat er andere deeltjes ontstaan?