Is het mogelijk om lucht voor de verbranding te filteren op zuurstof

Overal waar verbranding plaats vindt worden stikstofoxiden gevormd. Er bestaat een hulpmiddel om dat te reduceren, een katalysator. Maar is het mogelijk om vóór de verbranding niet-noodzakelijke stoffen zoals stikstof uit de lucht te filteren?