Is het mogelijk om het wetboek interpreteerbaar te maken door een computer?

Om dit mogelijk te maken is het nodig om het wetboek exact te specificeren in axioma's en definities. Op deze manier is veel eerlijker en goedkoper recht mogelijk.