Is het mogelijk om goede control algoritmen te ontwikkelen om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen wanneer het aantal zonnepanelen en het aantal elektrische voertuigen sterk toeneemt?

Tegenwoordig wordt steeds meer energie decentraal opgewekt met bijv. zonnepanelen. Een duidelijk nadeel hiervan is de onvoorspelbare, fluctuerende opbrengst, wat het lastig maakt om vraag en aanbod van energie op elkaar af te stemmen met als risico dat het elektriciteitsnetwerk het niet aan kan. Een verdere complicatie betreft de opkomst van elektrische voertuigen. In de huidige praktijk wordt een elektrische auto opgeladen, zodra deze aan de oplaadpaal wordt aangesloten, ook al is de auto pas over 24 uur weer nodig. Er zijn algoritmen nodig om het opladen van elektrische voertuigen zodanig te plannen dat een goede afstemming van vraag en aanbod mogelijk wordt.