is het mogelijk om energie te halen uit het poollicht?

We weten dat het poollicht bestaat uit een protonen flux en een elektronenflux. Deze zijn meetbaar. Daarnaast gaat het poollicht gepaard met magnetische verstoringen die ook meetbaar zijn vanaf het aardoppervlak. Is het daarom niet mogelijk om hier groene energie uit te halen? een extra energiebron voor deze wereld die nooit opraakt.