is het mogelijk om een substantieel van onze energiebehoefte uit aardwarmte te halen?

het energievraagstuk is urgent, en dat geldt ook voor het CO2 vraagstuk. De kern van de aarde is heet, en bevat daarvoor veel energie. Het benutten van deze energie zou zonder CO2 productie kunnen, als we de aardwarmte direct kunnen aanwenden. Het transport van deze energie zal echter de grote uitdaging zijn.