Is het mogelijk om door vervanging van het gewonnen aardgas in Groningen door een ander gas of vloeistof ( lucht, CO2,water) de druk te vereffenen en zodoende de aardbevingen te stoppen?

Als er aardgas aan de bodem onttrokken wordt kan ik me voorstellen dat de druk verlaagt en de bodem gaat inklinken. Ben ik nu zo stom om te denken dat dat aardgas vervangen kan worden door lucht, water of het overschot aan CO2 in de bodem te pompen (persen)? Op die manier kan dat drukverlies toch weer vereffend worden ? Als dit een nieuw idee is wil ik er meteen patent op !!!!