Is het mogelijk om door het vol laten lopen van lege gasvelden en kraters, het zeewaterniveau te verlagen?

Het waterniveau blijft stijgen. Is het mogelijk om deze te verlagen door (lege) gasvelden en kraters (bijv. The Grand Canyon) vol te laten lopen met water?