Is het mogelijk om de theorie te onderzoeken die stelt dat alles wat ooit gebeurd is en zal gebeuren op het ogenblik van de oerknal vaststond ? Als enigszins kreupele analogie bij voorbeeld bij het stoten van een biljartbal staat de loop van alle aanwezi

Mijn vraag komt eigenlijk voort uit het feit dat men achteraf in theorie alles kan reconstrueren maar dat voorruit redeneren eigenlijk niet mogelijk is, omdat (schijnbare) toevalligheden de uitkomst beinvloeden. De vraag komt neer op het volgende : Bestaat toeval ?