Is het mogelijk om de opgeslagen informatie in onze hersenen op enigerlei wijze eruit te halen, zodat deze niet verloren gaat en van nut kan blijven voor de mensheid?

We zijn gewend om met onze computers informatie op te slaan, te kopiëren, te plakken zodanig dat deze data niet verloren gaat en verder verwerkt kan worden etc. Nu is de vraag: Kan deze werkwijze bedacht en ontwikkeld worden voor de opgeslagen informatie/data in onze hersenen?