Is het mogelijk om de oceanen en zeeën van de wereld op een duurzame manier te gebruiken om de groeiende bevolkingsaantallen op de aarde te kunnen opvangen?

Door de groei van de bevolking en de toenemende welvaart wordt het gebruik van het landoppervlak steeds groter. De gevolgen hiervan zijn de kap van regenwouden, verminderde biodiversiteit en kans op voedseltekorten. Het aardoppervlak bestaat voor 70 procent uit water, dus, voordat we een kolonie op mars gaan stichten, zijn er waarschijnlijk kansen om een deel van het huidige landgebruik naar zee te verplaatsen. Hierbij kan gekeken worden naar wonen, landbouw, veeteelt en industrie. Dit alles op een duurzame manier, zodat de ecologische systemen op en onder water niet verder beschadigd raken.