Is het mogelijk om de huidige blokkades voor meer ketentransparantie van producten te overwinnen?

Ketentransparantie van producten wordt vaak gepresenteerd als zeer problematisch. Veel gehoorde argumenten hebben te maken met concurrentieverhoudingen (en daarvoor benodigde vertrouwelijkheid) én met de onmogelijkheid tot grotere transparantie. Zolang ketentransparantie vrijwillig blijft, zal het concurrentieverhoudingargument enige geldigheid kunnen hebben. Dit verdwijnt mogelijk bij wetgeving die voor alle spelers gelden. Wat betreft de mogelijkheid voor meer transparantie is het opvallend dat wat betreft kwaliteitsbeheer en bijvoorbeeld de informatie over chemische stoffen (REACH regelgeving) veel meer ketenbeheer mogelijk blijkt te zijn dan op het punt van mensenrechten en arbeidsrechten. Dit heeft wellicht te maken met het belang van veiligheid voor consumenten hier, maar het geeft wellicht ook aangrijpingspunten om meer transparantie op veiligheid van mensen betrokken in de productie te vergroten. Er is daarbij een verschil tussen producteigenschappen en productieomstandigheden. De vraag is dan hoe productieomstandigheden meer als producteigenschap kunnen worden behandeld.