Is het mogelijk nieuwe antibiotica te vinden/maken die de resistente bacteriën kunnen bestrijden?

De resistente bacteriën zijn in opmars en als er niet snel nieuwe antibiotica beschikbaar komen zullen de komende jaren miljoenen mensen sterven aan “simpele” bacteriële infecties. Antibiotica grijpen in op voor de bacterie unieke en essentiële processen. We weten steeds beter hoe deze essentiële processen binnen de bacterie cel verlopen en worden gereguleerd en hebben steeds betere tools om deze te bestuderen of ze zelfs naar onze hand te zetten. Kunnen wij deze kennis bundelen en nieuwe antibiotica ontwerpen of betere methoden ontwikkelen om naar geschikte antibiotica te zoeken die in de natuur voorkomen?